fredag 27. februar 2009

Sameretten

Samerettsutvalgets forslag om den nye sameretten i Troms, Nordland og det sørsamiske området er nå behandlet i Sametinget, og om kort tid går høringsfristen ut. I den sammenheng mener jeg det gjelder å holde fast på det historiske grunnlaget for forslagene.
I første rekke gjelder det at samenes langvarige bruk av land og vann skal kartlegges og anerkjennes i lovs form, der det også skal tas hensyn til andres rettigheter. Det vil bidra til å utvikle Norges som en rettsstat, der de som har rettigheter får disse anerkjent. Det vil også bidra til sikkerhet når det gjelder tradisjonelle næringers møte med vårt tids krav om nye arealer til ulike typer virksomhet. Det vil også bidra til sikkerhet for de som ønsker å investere i utviklingen av nye arbeidsplasser. Da blir det avgjort om hvem som eier grunnen, og under hvilke betingelser framtidige arbeidsplasser kan skapes. Sammen med andre tiltak er dette svært viktig for utviklingen av det gode liv i de samfunn vi bor i.

Saken gjelder også Norges internasjonale folkerettslige forpliktelser. En standard landet selv har utviklet med utgangspunkt i lange tradisjoner som en førende internasjonal kraft i utviklingen av menneskerettigheter og humanitært arbeid i verden. De folkerettslige sidene er ikke minst viktig når Norge utvikler sin framtidige politikk for nordområdene.

I debatten rundt samers og andre urfolks rettigheter fremmes det ofte påstander om at slike forslag Samerettsutvalget har fremmet er "omvendt diskriminering", og at slike rettigheter dermed er urettferdig overfor den øvrige befolkning. Det er en avsporing.
De foreslåtte tiltakene med unntak for reindrift, gjelder alle innbyggerne og får positiv virkning for alle innbyggerne. I begrunnelsen for tiltakene fremmes særskilt hensynet til samisk kultur, næringer og samfunnsliv. Og skal dette sikres eksistens i framtida, må det iverksettes tiltak som sikres bosetting og samfunnsutvikling også i de områder der samer bor.
Det er ikke til å stikke under en stol at der er mange ulike syn i saken, eller at saken vekker mange og sterke følelser. Mitt ønske er å få en konstruktiv debatt omkring saken, som kan danne grunnlag for Regjeringens og Stortingets behandling. Takhøyden i en slik debatt skal selvsagt være høy, men med respekt for hverandres ulike syn som basis.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Fin blogg du har laget - nå skal jeg - med ett kritisk blikk - holde meg oppdatert på NSR ;o)

Anonym sa...

Enig med deg Helge, man må ha et kritisk blikk på alle partier og lister.
Men tror du må smøre deg med god tålmodighet, her har representanten bare meninger under plenumsukene - så det holder å sjekke bloggen i mai-og kanskje like før valget..

Samisk studieutvalg (SOL) sa...

Her er et fint studiehefte om sameretten som kan være til nytte.

Anonym sa...

Gode innlegg. Hvis du sender til avisa, så får flere lese.