tirsdag 24. februar 2009

Ansvarsløs sametingsråd???


Jeg har i dag fremmet et spørsmål for Sametingsrådet ang grendeskoler i samiske områder. Spørsmålet gikk ut på hva har Sametingsrådet gjort for de samiske grendeskolene???

NSR har i forslag fra mai 2008 bedt Sametinget gå i dialog med regjeringen og kommunene med mål om å sikre opprettholdelse av grendskolene.

Rådsmedlem Jørn Are Gaski (AP) svarte fra Sametingets talerstol at Sametinget kan ikke påta seg ansvar for grendeskolene, da dette er et statlig ansvar. Vi e jo alle kjent med at Musken skole er en av de mange grendskolene som er nedleggingstruet. På svaret kom det ikke noe frem hva Sametingsrådet har gjort for Musken skole. Jeg fikk heller ikke noe svar hviken holdning sametingsrådet har for musken skole, og velger derfor å tolke dette som at Sametingsrådet er likegyldig til at Musken skole skal bestå eller ikke.

Jeg registrerer at Sametingsrådet tidligere har gitt 400 000 til veibygging i Nervei. Vei til Nervei vil vi jo alle ha, men er bygging av vei Sametingets ansvar? Hvorfor tar rådet på seg noen offentlige oppgaver og ikke andre? Dialog med regjeringen og kommunene er vel ikke så mye å be om? Forresten så må jo nesten Musken også få vei....regner med Presidentens støtte.

Ingen kommentarer: