fredag 28. november 2008

Komentar til avisinnlegg i Sagat 28.november 2009

I sagat den 28. november 2008 skriver Sagat at undertegnede ikke var særlig begeistret for et forslag fra Sametingsrådet om å bevilge 2 millioner kroner til et pilotprosjekt med ressurss skole i lulesamisk område.

Dette er feil. Jeg har hele tiden har vært glad for at Drag skole skal være ressursskole. Slik NSR foreslo i sak 21/08 ”Sametingets strategiske plan for læremiddelutvikling 2009-2012”, som Ap senere har støtte. Det jeg er bekymret for er det nye forslaget som kom fram under komitebehandling. Nettopp et forslag fra Anders Urheim som Ap gikk med på, for å få flertall for budsjettet! I dette forslaget, som fikk flertall, skal Sametinget nå legge føring til det opprinnelige prosjektet som allerede er underfinansiert, om at søker bistår også Musken skole, både faglig og ressursmessig. Det ble søkt om nærmere 2,8 millioner. Rådet hadde satt av 2 millioner. Dette fikk Sametingets representanter først vite under plenumsbehandlingen.

Jeg er glad for at Tysfjord kommune nå sier at de vil ta i mot pengene. De sier jo at prosjektet indirekte hjelper Musken skole. Ja det er jo klart det gjør; læremidlene som utvikles kommer jo også samiskundervisningen i Musken til gode! Men lærermangelen i Musken er fortsatt ikke løst.

Ingen kommentarer: